Behandling for hypoparathyroidisme

behandling-for-hypoparathyroidismFør i tiden, så sent som for 100 år siden, kunne hypopara være en livstruende eller dødelig sykdom. Den forårsaket hyppig problemer som stivkrampe eller hypokalsemisk tetanus, og hjerneslag var også vanlig. Det var først med behandlinger som tilførte kroppen vitamin D at man fikk et gjennombrudd, og det skjedde ikke før like før andre verdenskrig.

Dersom man har hypopara, kan det ofte diagnostiseres av en allmennmedisiner, men det er likevel slik at alle som har denne lidelsen bør være i kontakt med en spesialist på området. De relevante yrkesbetegnelsene her, er nefrolog, eller endokrinolog. Pasienter med hypopara må dessverre i de fleste tilfeller behandles livet ut, og gis som regel det aktive hormonet av D-vitamin med ekstra tilskudd av magnesium og kalk. Den som har hypopara bør også passe på å spise lite fosfat i kostholdet sitt. Dersom kalsium i blodet kommer for lavt og det oppstår en akuttsituasjon, kan det være nødvendig å gi kalsium direkte inn i blodbanen.

Den som har lite PTH-hormon følge av feil på bi-skjoldbruskkjertelen vil oppleve at det blir skilt ut for mye kalsium ved urinering. Det er viktig at pasienten har en verdi for ionisert kalsium i blodet som ligger nær den nedre grensen for normale verdier. Dette er dette viktig å ha oversikt over og få sjekket jevnlig. Man bør helst også ligge nær laveste normalverdi på totalt korrigert kalsium. Der det er mulig, er det imidlertid bedre å få målt ionisert kalsium enn det totale kalsiumnivået.

Andre sykdommer av denne typen, såkalte endokrine sykdommer som har med hormoner å gjøre, behandles som regel med syntetisk fremstilte hormoner av samme typen som pasientene mangler. Dette har aldri vært mulig med hypopara, før amerikanske myndigheter for kort tid siden godkjente et nytt preparat med PTH. Det gjenstår å se om denne medisinen også vil bli godkjent i Norge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *