Hva er hypoparathyroidisme – andre årsaker

hereditary-diseaseNoen leger regner også sykdommen autosomal dominant hypokalcemi, en arvelig sykdom, som en form for hypopara. Årsaken er at også denne sykdommen gir lavt kalsium og PTH-hormon i blodstrøm og vev, og derfor forårsaker de samme symptomene som en mildere utgave av hypopara. Årsaken til hypokalcemi er imidlertid noe annerledes enn de andre formene for hypopara, så det er kanskje litt tvilsomt om den bør omtales i samme åndedrag. Ved autosomal dominant hypokalcemi er det nemlig slik at en mutasjon i genet som styrer en reseptor, en slags målestasjon inne i bi-skjoldbruskkjertlene, gir en type feilmeldinger. Noen ganger kan det også forekomme varianter av denne sykdommen som ikke er arvelige, det vil si sporadisk hypokalcemi, men dette er veldig sjelden.

Hypopara kan også oppstå i forbindelse med utviklingen av andre sykdommer, hvorav den kanskje viktigste er DiGeorge syndrom. Her mangler det kromosommateriale i ett av kroppens kromosomer, nærmere bestemt kromosom 22. Dette har gitt opphavet til den svenske betegnelsen på sykdommen, som er Catch-22. Tidligere har DiGeorge syndrom gjerne også blitt kalt velokardiofasialt syndrom.

DiGeorge syndrom har mange symptomer, som for eksempel ganespalting, feil, eller endringer i blodkarene, og forstyrrelser i immunforsvaret som følgende av problemer med brisselen. Det gir imidlertid også en mangelfull utvikling av nettopp biskjoldkjertlene, som fører til hypopara.

En annen årsak som gjerne danner ett sykdomskompleks, sammen med hypopara, er det som kalles autoimmunt polyendokrint syndrom, nærmere bestemt type 1 av dette syndromet som gjerne kalles APS-1. Noen kaller det også APECED. Dette er en arvelig lidelse, sporadisk eller recessiv, den kommer gjerne først til uttrykk mens pasienten er barn. Her er det mutasjoner relatert til kromosom 21 som er den bakenforliggende årsaken. Denne mutasjonen gir feil i immunsystemet som utvikler unødvendige og skadelige antistoffer. Disse angriper blant andre bi-skjoldbruskkjertlene, og fører dermed som regel til hypopara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *