Hva er hypoparathyroidisme – PTH-hormonets funksjoner

pth-hormone-functionsDen viktigste funksjonen til hormonet PTH, som står for parathyroidea hormon og lages i bi-skjoldbruskkjertlene, er å regulere mengden av kalsium, eller kalk, i blodet og i vevsvæsken. Dette er en veldig komplisert biologisk, kjemisk, og fysisk prosess.

PTH er med på å sørge for at ionisert kalsium i nyrene reabsorberes. Det aktiverer også vitamin D, som bidrar til å absorbere kalk fra tarmen. Dette har særlig stor innvirkning på kalkinnholdet i blodet. PTH mobiliserer dessuten ionisert kalsium fra beinvev, og leder det over i blodbanen når det er behov for mer kalk der. I tillegg er PTH med på den regelmessige prosessen med å bryte ned og bygge opp beinvev i kroppen.

Reguleringen av kalsiumioner er veldig viktig for kroppen på grunn av at det er så viktig for mange funksjoner at mengden kalsium ligger på et normalnivå. Det gjelder helt elementære prosesser i kroppen, som kontraksjon av hjertet og andre muskler, og dessuten neuromuskulære sammentrekninger og andre nervefunksjoner. Normalt kalsium har også betydning for blodets evne til å koagulere ved blødning, og bidrar i dannelsen av knokler og i frigjøringen av diverse andre hormoner og leder-substanser. Dette er årsaken til at kalsium varierer innenfor et veldig snever spektrum hos de aller fleste mennesker, og det er god funksjon av PTH som gjør dette mulig ved stadig å regulere nivåene. Kroppen er avhengig av disse funksjonene.

I denne forbindelsen er normalnivået for kalsium definert i forhold til en referansegruppe bestående av den midlere 98 prosent av befolkningen. Blant friske mennesker vil variasjonen i kalsiumnivå være ørsmå, vanligvis bare 2 prosent fra dag til dag når man tar fastende blodprøve.

Det skyldes at cellene i bi-skjoldkjertlene øyeblikkelig fanger opp tiltakende variasjoner og øker produksjonen av PTH dersom kalsiumnivået faller. Dette forklarer hvorfor det er så viktig at disse bittesmå kjertlene fungerer som de skal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *