Hva er hypoparathyroidisme – symptomene

symptomsFør du leser mer om symptomene på hypopara, kan det være greit å lese forklaringene på de andre sidene om hva biskjoldbruskkjertlene er og hvordan PTH-hormonet er med på å regulere mengden av kalsiumioner i blodet. Da vil du fort skjønne at den enkleste måten å gjenkjenne hypopara på er å identifisere en mangel på kalsium-ioner i blodet. Det vil si en blodverdi som faller under de angitte normalverdiene. Har man for lite kalsium vil det som regel få konsekvenser. Muskel- og nerveoerføringer i kroppen fungerer ikke på en tilfredsstillende måte, og dette fører gjerne til kramper hos pasienten. I noen tilfeller kan disse symptomene være alvorlige og kreve umiddelbar, akutt behandling. Dersom nivået av kalsium i blodet faller lavt kan man nemlig få veldig alvorlige krampeanfall.

Som regel er imidlertid hypopara en kronisk heller enn akutt sykdom. Symptomene vil gjerne vedvare over tid og forringe livskvaliteten til den som rammes. Selv hos en medisinert pasient kan man gjerne oppleve at kalknivåene fluktuerer mer enn de skal, og går vekselvis for høyt og for lavt. En slik ustabilitet er ikke bra.

Ved lavt kalsium i blodet vil man oppleve at man føler seg nummer, eller opplever prikking/nålestikk i deler av kroppen. Som regel er det ansiktet og lemmene som berøres av disse symptomene. I tillegg kan man føle seg svimmel, irritabel, og slapp. Man kan få vanskelig for å sove og bli svært sensitiv i forhold til lyd. Enkelte pasienter opplever også muskelproblemer, som forekommer enten som smerte eller som svekkelse av musklene. Vonde, hovne føtter er et annet symptom. Veldig lave nivåer kan gi skjelvinger og krampe.

Ved medisinering kan man tidvis også oppleve å få for høyt kalsiumnivå. Da vil man som regel få en følelse av å være forgiftet, med hodepine, kvalme, og smerter i kroppen. Man vil også urinere mye.

Noen kan bli plaget selv når kalsiumnivået slik det fremstår i en blodprøve ligger innenfor det som er normalt. Det kan skje fordi mengden kalsium varierer i ulike deler av blodstrømmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *