Hei, og velkommen til disse sidene som handler om sykdommen hypoparathyroidisme, eller for enkelhets skyld hypopara. Dette er en sykdom som skyldes lav produksjon av hormonet PTH, som lages i bi-skjoldbruskkjertlene som ligger ved siden av skjoldbruskkjertelen i halsen. Når man har for lite PTH, får man problemer med at kroppen ikke regulerer nivået på kalsium på en god måte.

Kalsiumnivået i kroppen er veldig viktig, og ligger vanligvis innenfor en svært snever variasjonsramme, hos de som ikke er rammet av hypopara. Lavere kalsiumnivåer, som er karakteristisk for hypopara, kan ha store medisinske konsekvenser.

I dag finnes det imidlertid medisiner og tilskudd man kan gi, slik at dette ikke lenger er en livstruende sykdom såfremt den blir diagnostisert. Tradisjonelt har behandlingen først og fremst vært med det aktive hormonet i D-vitamin, men i fremtiden ligger det an til bruk av syntetiske PTH-hormoner. Denne typen behandling er allerede tatt i bruk i USA, men avventer godkjenning her i landet.

På disse sidene finner du først og fremst informasjon om hva hypopara egentlig er. Det vil si at du får innblikk i de fysiologiske sidene ved sykdommen, hvordan PTH-hormon fungerer i en normal kropp og hos en som har hypopara, og også hvilke symptomer som vanligvis gjør seg gjeldende blant pasientene. Du finner også mye om de mange og kompliserte årsaksforholdene, som kan forårsake hypopara, og litt om den behandlingen og oppfølgingen som pasientene får av helsevesenet.

Det er viktig å understreke at disse sidene på ingen måte kan erstatte legeundersøkelse og medisinsk rådgivning. Oppsøk lege umiddelbart, hvis du frykter at du eller en av dine nærmeste lider av hypoparathyroidisme.